Ψηφιακή Ωριμότητα

Περιορισμένη η ψηφιακή ωριμότητα εταιρειών και εργαζομένων στην Ελλάδα

Περιορισμένη η ψηφιακή ωριμότητα εταιρειών και εργαζομένων στην Ελλάδα

Μόλις το 10% των επιχειρήσεων είναι αρκετά ψηφιοποιημένες, ενώ η Ελλάδα είναι 25η στην ΕΕ στις ψηφιακές δεξιότητες