Ψηφιακή Τεχνολογία

$6,8 τρισ. θα επενδύσει ο πλανήτης σε ψηφιακές τεχνολογίες έως το 2023

$6,8 τρισ. θα επενδύσει ο πλανήτης σε ψηφιακές τεχνολογίες έως το 2023

Οι επιχειρηματικές προκλήσεις, που ανέδειξε η πανδημία του COVID-19, προεξοφλούν ότι η παγκόσμια οικονομία θα παραμείνει σταθερά προσανατολισμένη στην πορεία προς το ψηφιακό της μέλλον.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ