Ψηφιακό βιβλίο

Μέχρι τα τέλη Μαΐου ξεκινά η διαβούλευση για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Μέχρι τα τέλη Μαΐου ξεκινά η διαβούλευση για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ψηφιοποίηση του κράτους, ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό: οι βασικοί άξονες της ψηφιακής στρατηγικής της Ελλάδας