Ψηφιακό δίπλωμα

Εκδόθηκαν τα πρώτα ψηφιακά διπλώματα

Εκδόθηκαν τα πρώτα ψηφιακά διπλώματα

Mε το προσωρινό ψηφιακό δίπλωμα, οι επιτυχόντες δεν χρειάζεται να περιμένουν τέσσερις μήνες μέχρι να έρθει το κανονικό δίπλωμα.