Ψηφιακοί Στόχοι

Σε ψηφιακούς στόχους το 20% του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

Σε ψηφιακούς στόχους το 20% του Ελληνικού Σχεδίου Ανάκαμψης

Προς την κατεύθυνση της ψηφιακής μετάβασης, θα υποστηριχθούν δράσεις, που συνδέονται με τη συνδεσιμότητα πολιτών επιχειρήσεων και κράτους.