Ψηφιακός Κόσμος

Το υψηλό κόστος οδηγεί μεγάλο τμήμα του πληθυσμού σε ψηφιακό αποκλεισμό

Το υψηλό κόστος οδηγεί μεγάλο τμήμα του πληθυσμού σε ψηφιακό αποκλεισμό

Από τους πολίτες που δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, το 40% δηλώνει ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το Internet λόγω κόστους