Πυροσβεστική

"Δια Πυρός 2024"»: Άσκηση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης σε όλες τις περιφέρειες

"Δια Πυρός 2024"»: Άσκηση δασικής πυρκαγιάς μεγάλης έκτασης σε όλες τις περιφέρειες

Σκοπός των ασκήσεων ήταν η διαπίστωση, σε ρεαλιστικές συνθήκες, της επιχειρησιακής ετοιμότητας του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ