Ρέμπραντ

Αυθεντικός Ρέμπραντ αποδείχθηκε πίνακας που θεωρούνταν «πρόχειρο αντίγραφο»

Αυθεντικός Ρέμπραντ αποδείχθηκε πίνακας που θεωρούνταν «πρόχειρο αντίγραφο»

Με τη χρήση της τεχνολογίας διαπιστώθηκε ότι ο καλλιτέχνης έκανε αρκετές αλλαγές στο προσχέδιο, ενώ το ζωγράφιζε

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ