Σακιά

Ανάμεσα στις πατάτες, βρήκαν ... μετανάστες

Ανάμεσα στις πατάτες, βρήκαν ... μετανάστες

Επιχείρησε να βγάλει μετανάστες από τη χώρα μέσα σε σακιά με πατάτες