Σακορράφειος Βιβλιοθήκη

“ΑλλάΖω Σελίδα...από τη βιβλιοθήκη ↔ στο σπίτι”

“ΑλλάΖω Σελίδα...από τη βιβλιοθήκη ↔ στο σπίτι”

Πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης της Σακορράφειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Μινώα Πεδιάδας