Σεν Μισέλ

Το Σεν-Μισέλ έκλεισε από το νερό της παλίρροιας

Το Σεν-Μισέλ έκλεισε από το νερό της παλίρροιας

Η καστρούπολη συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα με έναν μόνο δρόμο