Σερραϊκον Θάρρος

Και όμως υπάρχει ακόμη Ελληνικό φιλότιμο

Και όμως υπάρχει ακόμη Ελληνικό φιλότιμο

Η προσφορά τους προκαλεί συγκίνηση και εμπνέει