Σερραίος

Η επική αντίδραση ενός καταναλωτή όταν είδε τον λογαριασμό της ΔΕΗ

Η επική αντίδραση ενός καταναλωτή όταν είδε τον λογαριασμό της ΔΕΗ

Έγινε έξαλλος, αλλά το εκδήλωσε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο