Σφεντύλι

Σφεντύλι: Οι μισοερειπωμένοι τοίχοι και τα γκράφιτι

Σφεντύλι: Οι μισοερειπωμένοι τοίχοι και τα γκράφιτι

Πλάνα που είχαν μείνει στο συρτάρι...