Σχολείο Κλινικοεργαστηριακής Εκπαίδευσης στην Αιματολογία

Με επιτυχία διοργανώθηκε το 10ο Εκπαιδευτικό «Σχολείο Κλινικοεργαστηριακής Εκπαίδευσης στην Αιματολογία»

Με επιτυχία διοργανώθηκε το 10ο Εκπαιδευτικό «Σχολείο Κλινικοεργαστηριακής Εκπαίδευσης στην Αιματολογία»

Διοργανώθηκε από την Αιματολογική Κλινική του ΠΑΓΝΗ