Σιδηροπενική Αναιμία

Τα συμπτώματα της σιδηροπενικής αναιμίας

Τα συμπτώματα της σιδηροπενικής αναιμίας

Όπως υποδηλώνει και το όνομά της, η σιδηροπενική αναιμία οφείλεται σε ανεπάρκεια σιδήρου στον οργανισμό