Σήματα

"Καλωδιώθηκε" για να περάσει τα σήματα

"Καλωδιώθηκε" για να περάσει τα σήματα

Ισχυρίστηκε πως το κόλπο είχε στηθεί με τη συνεργασία του καθηγητή.