Σκάφη Αναψυχής

"Είμαστε όμηροι στην ίδια μας την χώρα"!

"Είμαστε όμηροι στην ίδια μας την χώρα"!

SOS από κυβερνήτες σκαφών αναψυχής