Σκαπτικό Μηχάνημα

Το σκαπτικό μηχάνημα έγινε παρανάλωμα του πυρός

Το σκαπτικό μηχάνημα έγινε παρανάλωμα του πυρός

Καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες