Σκοταδισμός

Το σκοτάδι ακόμα κυριαρχεί στις κοινωνίες μας

Το σκοτάδι ακόμα κυριαρχεί στις κοινωνίες μας

Ο ρόλος του Σχολείου είναι να δείξει στους μαθητές το σεβασμό των απόψεων και των πεποιθήσεων του άλλου, να διδάξει την κριτική και να μάθει στους μαθητές να αντιμετωπίζουν συζητήσεις και να διαφωνούν