Σκυλάκι

Μήπως κάποιος αναζητά αυτό το σκυλάκι;

Μήπως κάποιος αναζητά αυτό το σκυλάκι;

Περιφέρεται σε πάροδο της λεωφόρου Κνωσού