Σόλες

Πόσες ημέρες μπορεί να επιβιώσει ο κορωνοϊός στις σόλες των παπουτσιών

Πόσες ημέρες μπορεί να επιβιώσει ο κορωνοϊός στις σόλες των παπουτσιών

Γιατί ο ιός επιβιώνει στις σόλες