Σουφραζέτα

Ο Τράμπ έδωσε χάρη σε μια σουφραζέτα η οποία είχε συλληφθεί μόλις το ....1872

Ο Τράμπ έδωσε χάρη σε μια σουφραζέτα η οποία είχε συλληφθεί μόλις το ....1872

Ποτέ δεν είναι αργά. Ακόμα κι αν έχουν περάσει  118 χρόνια από την ημέρα που τη συνέλαβαν.....