Σουζάνα Κολοκύθα -Αντωνακάκη

Συλλυπητήρια για την απώλεια της Σουζάνας Κολοκύθα -Αντωνακάκη

Συλλυπητήρια για την απώλεια της Σουζάνας Κολοκύθα -Αντωνακάκη

"Ως Δημοτική Αρχή είχαμε την ευκαιρία να τη γνωρίσουμε από κοντά, και να τύχουμε των πολύτιμων συμβουλών και κατευθύνσεων της."