Σπατάλες

Στην ΕΕ περίπου το 20% των τροφίμων πετιέται ή σπαταλάται

Στην ΕΕ περίπου το 20% των τροφίμων πετιέται ή σπαταλάται

Η στρατηγική της ΕΕ από το χωράφι στο πιάτο, που δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2020, αποσκοπεί στο να βοηθήσει τη μάχη ενάντια στην σπατάλη τροφίμων και ειδικότερα:

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ