Στάδιο Κόρακα

Τώρα βρήκαν να κλείσουν το Στάδιο του Κόρακα;

Τώρα βρήκαν να κλείσουν το Στάδιο του Κόρακα;

Παίζουν με τη ψυχολογία των παιδιών που προσπαθούν τώρα να πιάσουν τα όρια