Σταθμοί Βοήθειας

Τους Σταθμούς Βοήθειας ενεργοποιεί ο Δ.Ρεθύμνης

Τους Σταθμούς Βοήθειας ενεργοποιεί ο Δ.Ρεθύμνης

Για την εξυπηρέτηση ευπαθών συμπολιτών