Στέκι

Στέκι ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής και στην εποχή του κορωνοϊού, το καφέ "Κήπος"

Στέκι ανθρώπων των γραμμάτων, των τεχνών και της πολιτικής και στην εποχή του κορωνοϊού, το καφέ "Κήπος"

Παραδειγματικός ο τρόπος τήρησης των μέτρων ασφαλείας!