Στέλλα Καλογέρακη

Γιατί μας πίκρανες τώρα στο τέλος;

Γιατί μας πίκρανες τώρα στο τέλος;

Ο αποχαιρετισμός της Στέλλας Καλογεράκη στο σύζυγό της