Στερεά Απόβλητα

Ο πρώην Πρόεδρος απαντά για τη σύμβαση στο Λιμάνι

Ο πρώην Πρόεδρος απαντά για τη σύμβαση στο Λιμάνι

Σχετικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τα πλοία

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ