Στρατευμένοι

Στη Βουλή το θέμα των μέτρων προστασίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των νέων στρατευμένων

Στη Βουλή το θέμα των μέτρων προστασίας των Ενόπλων Δυνάμεων και των νέων στρατευμένων

Ερώτηση βουλευτών του ΚΚΕ με θέμα: Λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας της υγείας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των νέων στρατευμένων