Στρατιωτικό Αεροσκάφος

Ουκρανία: Ερωτήματα για αίτια της συντριβής του στρατιωτικού αεροσκάφους

Ουκρανία: Ερωτήματα για αίτια της συντριβής του στρατιωτικού αεροσκάφους

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν μηχανική βλάβη