Στρέμματα

WWF: Χάθηκαν 430 εκατομμύρια στρέμματα δασών στα κύρια «μέτωπα»

WWF: Χάθηκαν 430 εκατομμύρια στρέμματα δασών στα κύρια «μέτωπα»

Η εμπορική γεωργία, η οποία αποψιλώνει για τις καλλιέργειες και την εκτροφή ζώων, είναι η κύρια αιτία αυτής της καταστροφής των δασών, ιδιαίτερα στη Νότια Αμερική, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση.