Στρογγυλό Τραπέζι

"Δικαιώματα του Ανθρώπου στην εποχή covid19 - Προκλήσεις & προοπτικές".

"Δικαιώματα του Ανθρώπου στην εποχή covid19 - Προκλήσεις & προοπτικές".

Στρογγυλό τραπέζι στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου της Π.Δ.Ε. Κρήτης