Στυλιανός Πετράκης

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ σε ναυτικές μονάδες στη Λέσβο

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΝ σε ναυτικές μονάδες στη Λέσβο

Ο στόχος της επίσκεψης