Συγχώνευση

Λύση στην συγχώνευση Αγροτικών Συνεταιρισμών, με τροπολογία

Λύση στην συγχώνευση Αγροτικών Συνεταιρισμών, με τροπολογία

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, δίνεται αρχικά η δυνατότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών που δεν λειτουργούν

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ