Σύλλογος Διατήρησης Μνήμης της Μάχης της Κρήτης και της Αντίστασης

Ιδρύεται Σύλλογος Διατήρησης Μνήμης της Μάχης της Κρήτης και της Αντίστασης

Ιδρύεται Σύλλογος Διατήρησης Μνήμης της Μάχης της Κρήτης και της Αντίστασης

Ο σύλλογος απαρτίζεται από ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων που τους ενώνει το πάθος τους για την ιστορία και την ιστορική έρευνα των γεγονότων του Β’ ΠΠ και της Μάχης της Κρήτης