Σύλλογος Ιατρικών Επισκεπτών

Η νέα Διοίκηση του Συλλόγου Ιατρικών Επισκεπτών Κρήτης

Η νέα Διοίκηση του Συλλόγου Ιατρικών Επισκεπτών Κρήτης

Πρόεδρος ο Γιάννης Πολίτης