Σύλλογος «Ορίζοντας»

Γίνε ΕΣΥ ο δότης που θα συμπληρώσει τον στόχο των 10.000 υποψήφιων εθελοντών!

Γίνε ΕΣΥ ο δότης που θα συμπληρώσει τον στόχο των 10.000 υποψήφιων εθελοντών!

Θα πραγματοποιηθεί τιμητική διάκριση στον υποψήφιο δότη μετά από κλήρωση.