Σύμβαση Κωνσταντινούπολης

Γαλλία: Η Πολωνία θα αντιμετωπίσει "συνέπειες" αν αποσυρθεί από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Γαλλία: Η Πολωνία θα αντιμετωπίσει "συνέπειες" αν αποσυρθεί από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης

Η προηγούμενη κεντρώα κυβέρνηση της Πολωνίας είχε υπογράψει τη συνθήκη το 2012, προωθώντας την ψήφισή της από το κοινοβούλιο το 2015.