Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος

Αντιδρά o ΣΒΠΕ στην επέκταση του φόρου στις σακούλες

Αντιδρά o ΣΒΠΕ στην επέκταση του φόρου στις σακούλες

Προτείνει ανακυκλωμένη πρώτη ύλη