Σύνδεσμος Ελληνικού Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Αύξηση 107% για το ηλεκτρονικό εμπόριο τον Μάιο ελέω καραντίνας

Αύξηση 107% για το ηλεκτρονικό εμπόριο τον Μάιο ελέω καραντίνας

Στον καλύτερο πρεσβευτή των ηλεκτρονικών πωλήσεων αναδεικνύεται η υγειονομική κρίση όπως δείχνουν μέχρι σήμερα η κίνηση στην αγορά αλλά και τα στοιχεία των επιχειρήσεων