Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου

Διαδικτυακή εκδήλωση από το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου

Διαδικτυακή εκδήλωση από το Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου

Η πρόσκληση αφορά σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης