Συνδικαλισμός

Απολιθωμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες

Απολιθωμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες

Στηριζόμενες σε εκτεταμένα πελατειακά δίκτυα, υπερασπίζονται τις συντεχνίες τους, αδιαφορώντας για τις υπόλοιπες ομάδες του πληθυσμού.