Συνιδιοκτήτες

«Athenaeum Palace»: Εξιχνιάστηκε ο εμπρησμός

«Athenaeum Palace»: Εξιχνιάστηκε ο εμπρησμός

Για ηθική αυτουργία κατηγορούνται οι δύο συνιδιοκτήτες