Συντηρητικός

Προοδευτικός ή συντηρητικός

Προοδευτικός ή συντηρητικός

Το ζήτημα της ταυτότητας είναι αναμφίβολα σύνθετο και απαιτητικό. Πολύ περισσότερο δεν καθορίζεται από υποκειμενικές κρίσεις και ερμηνείες.