Συρτάρι

Για ποιο λόγο υπάρχει το συρτάρι κάτω από τον φούρνο

Για ποιο λόγο υπάρχει το συρτάρι κάτω από τον φούρνο

Οι περισσότεροι μάλλον αγνοούν τη σωστή απάντηση