Συσκευασίες Καπνού

Βρέθηκε "φορτωμένος" με τα λαθραία και συνελήφθη

Βρέθηκε "φορτωμένος" με τα λαθραία και συνελήφθη

Η έρευνα στο σπίτι του αποκάλυψε εκατοντάδες πακέτα τσιγάρα και συσκευασίες καπνού