Ταμείο Συνταξιοδότησης

Αρχιεπισκοπή Αμερικής: Εκστρατεία ενίσχυσης του Ταμείου Συνταξιοδότησης και Περίθαλψης

Αρχιεπισκοπή Αμερικής: Εκστρατεία ενίσχυσης του Ταμείου Συνταξιοδότησης και Περίθαλψης

Των κληρικών και των λαϊκών υπαλλήλων της Αρχιεπισκοπής