Τάσος Πανούσης

Τ. Πανούσης: Ιδού οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που θα επηρεάσουν την πορεία των κόκκινων δανείων

Τ. Πανούσης: Ιδού οι αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που θα επηρεάσουν την πορεία των κόκκινων δανείων

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που θα επηρεάσουν την πορεία των NPLs